Działamy w trosce o środowisko

Na świecie codziennie są produkowane duże ilości odpadów, zarówno przez firmy produkcyjne, jak i zwykłych mieszkańców. Podnosi się stopa życia, przez co ludzie są nastawienie na konsumpcjonizm. Stare, zbędne rzeczy zastępowane są nowymi. Problemem nie jest tylko ilość wytwarzającego plastiku, i jego wszechobecne wykorzystanie, ale również tekstylia, elektrosprzęty, kartony.
Problem jest palący, dlatego należy reagować od razu.
Postanowiliśmy znaleźć najlepsze, nowoczesne techniki zagospodarowania odpadów, mając na uwadze postępowanie z nimi w sposób dbający o ogół naszego środowiska.

Nasza spółka razem z naukowcami, pracującymi na różnych uczelniach wyższych, nieustannie planują innowacyjne metody zagospodarowania tych odpadów.
Pracujemy nad rozwiązaniami, które będą praktyczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.
Pojemność naszej planety jest ograniczona, składowanie nie jest odpowiednim sposobem gospodarowania odpadami, które można wykorzystać na wiele innych sposobów. Trzeba działać od razu!

Świat wypełniony śmieciami

Czy wiesz, że na podstawie danych z Banku Światowego, w 2016r., wytworzono na świecie 2 miliardy ton odpadów. Według prognoz statystycznych, bez podjęcia natychmiastowych działań, do 2050r., ilość wytworzonych odpadów wzrośnie o 70%. Według Silpa Kaza jednej z autorki raportu odpady, które nie zostały zagospodarowane, lub zostały zagospodarowane w sposób niepoprawny, mają znaczący wpływ na środowisko. Koszty przeciwdziałania takim katastrofalnym skutkom są wielokrotnie wyższe, niż koszty opracowania i zarządzania prostymi i skutecznymi systemami gospodarki odpadami.
– każdy mieszkaniec Ziemi generuje dziennie ilość 800g śmieci, ale wartości te różnią się w zależności od zamożności kraju i mogą sięgać od 100g do 5kg! Ilość ta, w krajach średnio i nisko rozwiniętych może wzrosnąć o 40% do 2050r.

Odpady w Polsce:
– w Polsce 90% odpadów, to odpady przemysłowe, o stałym, nieuniknionym strumieniu.

– odpady te mają formę stała, płynną, o różnych cechach fizyczno-chemicznych, oraz surowce, możliwe od ponownego wykorzystania.

– odpady te nie są produkowane tylko przez fabryki, ale również szpitale, magazyny, zakłady budowlane.

– przeciętny Polak w czasie roku produkuje ponad 300 kg śmieci.

© copyright 2020 MGR Recyklig